Втор циклус (мастер студии)

Геофизика

Последипломски студии по Геофизика на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по образование по физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Геофизика

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: Вкупниот број предмети на студиската програма е 8. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 4 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 3 (37 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (13 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф38

Геофизика

4

2

0

5

2Ф39

Посебни поглавја од геологија

3

2

0

4

2Ф40

Посебни поглавја од механика на континуум и ломење

3

2

0

4

 

2Ф41

Сеизмологија

4

2

0

5

 

Изборен предмет

4

3

 

Изборен предмет

3

3

 

Изборен предмет

3

3

 

Изборен предмет

3

3

 

Вкупно задолжителни

14

8

0

18

 

Вкупно изборни

12

 

Вкупно

30

 

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код Наслов на предметот

2Ф42 Геомагнетизам

2Ф43 Современи техники во геофизиката

2Ф44 Дигитална обработка на геофизичките податоци

2Ф45 Посебни поглавја од ширење на сеизмички бранови

2Ф46 Сеизмички процес и прогноза на земјотрес

2Ф47 Современа сеизмометрија со телеметрија

Начин на избор на предмети;Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.