Распоред за предавања, зимски семестар 2019

Распоред на предавања и вежби за зимскиот семестар во учебната 2019/2020

Линковите содржат табели со распоредот на часови и вежби по студиски години. Освен за прва година - наставна насока, сите други табели се групни и се однесуваат на сите студиски програми


© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.