Распоред за летен семестар 2019/2020

Распоред на предавања и вежби за летниот семестар во учебната 2019/2020

Линковите содржат табели со распоредот на часови и вежби по студиски години. Освен за втора година - теориска насока, сите други табели се групни и се однесуваат на сите студиски програми


© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.