Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


03.12.2021  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Теорија. Физичко присуство.

Известување

02.12.2021  12:00

Математичка физика 2

Устен испит

Известување

02.12.2021  09:15

Електроника

Испит по ЕЛЕКТРОНИКА и други изборни (просторија ќе најдеме во зависност од бројот на пријавени)

Известување

01.12.2021  14:00

Статистичка физика

Устен испит - ONLINE.

Известување

01.12.2021  12:00

Теориска механика

Усмен дел од испитот. Испитот се изведува онлајн преку веб платформата MsTeams.

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Усмен дел од испитот. Испитот се изведува онлајн преку веб платформата MsTeams.

Известување

01.12.2021  10:00

Програмски пакети во физика

Испит по ППФ (ONLINE). Задолжително пријавување кај наставникот.

Известување

Вовед во програмирање

Испит по ВП (ONLINE). Задолжително пријавување кај наставникот.

Известување

30.11.2021  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

Метрологија

Известување

Метали и легури

Известување

30.11.2021  10:00

Оптика

Мал физички амфитеатар

Известување

29.11.2021  09:00

Статистичка физика

Писмен испит (ONLINE)

Известување

26.11.2021  11:00

Дизајн на електронски уреди

Испитот ќе се одржи со физичко присуство, во кабинет број 24.

Известување

26.11.2021  09:00

Физика на нови материјали

Студентите кои планираат да го полагаат испитот треба да го најават своето присуство најдоцна до 23 ноември преку испраќање на електронска порака.

Известување

25.11.2021  12:00

Математичка физика 2

Писмен испит

Известување

24.11.2021  13:00

Методика на школско експериментирање 2

Во истиот термин ќе се полага и Школско ескпериментирање по физика за студентите на двопредметните студии математика-физика.

Известување

24.11.2021  12:00

Молекуларна физика со термодинамика

Задачи. Мал физички амфитеатар

Известување

Теориска механика

Писмен дел од испитот. Испитот се изведува онлајн преку веб платформата MsTeams.

Известување

Вовед во нелинеарна физика

Писмен дел од испитот. Испитот се изведува онлајн преку веб платформата MsTeams.

Известување

22.11.2021  10:00

Нуклеарна физика

Писмен и уснен испит по Нуклеарна физика. Студентите кои планираат да го полагаат испитот да се пријават преку електронска пошта до предметниот наставник најкасно до 19.11.2021 година.

Известување

17.09.2021  13:00

Компјутерска физика

Практичен испит - ONLINE.

Известување

17.09.2021  12:00

Математичка физика 1

Устен испит втора декада-просторија бр. 10

Известување

Математичка физика 2

Устен испит втора декада-просторија бр. 10

Известување

16.09.2021  11:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

16.09.2021  09:00

Механика

Устен дел од испитот по Механика во втората декада. Испитот ќе се одржи во малиот физички амфитеатар. Студентите треба да го најават своето присуство најдоцна до 15.09.2021 преку електронска порака до предметниот наставник.

Известување

Методика на школско експериментирање 1

Известување

Методика на школско експериментирање 2

Известување

15.09.2021  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит втора декада, Голем физички амфитеатар

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит втора декада, Голем физички амфитеатар

Известување

15.09.2021  10:00

Биофизика

Vo 117

Известување

Обновливи извори на енергија

vo 117

Известување

15.09.2021  09:00

Теориска механика

Известување

Компјутерска физика

Известување

Историја и филозофија на физиката

Известување

14.09.2021  13:00

Статистичка физика

Устен испит - ONLINE.

Известување

14.09.2021  12:00

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

Метрологија

Известување

Метали и легури

Известување

Симетрија во физиката на тврдото тело

Известување

14.09.2021  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Втора декада. Теорија. Мал физички амфитеатар

Известување

14.09.2021  09:00

Нуклеарна физика

Писмен и устен испит по Електромагнетизам (група физика и математика - физика) и Нуклеарна физика

Известување

13.09.2021  11:00

Атомска физика

online. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава.

Известување

13.09.2021  10:00

Физика на нови материјали

Втора декада. Испитот ќе се одржи во лаб. бр. 10. Студентите треба да го најават своето присуство најдоцна до 10.09.2021 г. преку електронска порака до предметниот наставник.

Известување

13.09.2021  09:00

Осцилации и бранови

Писмен дел од испитот со физичко присуство во Големиот физички амфитеатар; усмениот во 19 часот истиот ден online. Пред да пристапите кон полагање задолжително донесете пријава.

Известување

Нуклеарна физика

Писмен испит по Осцилации и бранови и Вовед во атомска и нуклеарна физика

Известување

10.09.2021  13:00

Програмски пакети во физика

Целосен испит - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

Вовед во програмирање

Целосен испит - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

09.09.2021  10:00

Механика

Писмен дел од испитот по Механика во втората декада. Испитот ќе се одржи во големиот физички амфитеатар. Студентите треба да го најават своето присуство најдоцна до 06.09.2021 г. преку електронска порака до предметниот наставник.

Известување

07.09.2021  14:30

Складирање на сончева енергија

Кабинет број 24.

Известување

07.09.2021  13:00

Компјутерска анализа на податоци

Целосен испит - ONLINE. Задолжително е пријавување со email порака кај наставникот два дена пред испитот.

Известување

Физика на енергетски извори

Кабинет број 24.

Известување

07.09.2021  12:00

Математичка физика 1

Устен испит прва декада-просторија бр. 10

Известување

Математичка физика 2

Устен испит прва декада-просторија бр. 10

Известување

Статистичка физика

Писмен испит, (ONLINE)

Известување

07.09.2021  11:30

Конверзија на сончева енергија

Кабинет број 24.

Известување

07.09.2021  10:00

Вовед во извори на енергија

Кабинет број 24.

Известување

06.09.2021  11:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

06.09.2021  10:00

Молекуларна физика со термодинамика

Втора декада. Задачи. Мал физички амфитеатар

Известување

Електромагнетизам

Истпитот ќе го држи Проф. Ламбе Барандовски на терминот закажан на неговата огласна табла. Сите други испити кај Мимоза Ристова ќе се одржат ОНЛАЈН на платформата TEAMS

Известување

Дизајн на електронски уреди

Кабинет број 24.

Известување

03.09.2021  13:00

Компјутерска физика

Практичен испит - ONLINE.

Известување

03.09.2021  09:00

Нуклеарна физика

Писмен и устен испит по Електромагнетизам (група физика и математика - физика) и Нуклеарна физика

Известување

02.09.2021  12:00

Математичка физика 1

Писмен испит прва декада, Голем физички амфитеатар

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит прва декада, Голем физики амфитеатар

Известување

Одбрани делови од математичка физика

Испитот се полага во било кој од термините за устен испит по МФ

Известување

02.09.2021  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Известување

Методика на школско експериментирање 2

Известување

01.09.2021  11:00

Атомска физика

online. Пред да пристапите кон полагање задолжително оставете пријава.

Известување

01.09.2021  09:00

Осцилации и бранови

Писмен дел од испитот со физичко присуство во Големиот физички амфитеатар; усмениот во 19 часот истиот ден online. Пред да пристапите кон полагање задолжително донесете пријава.

Известување

Теориска механика

Известување

Нуклеарна физика

Писмен испит по Осцилации и бранови и Вовед во атомска и нуклеарна физика

Известување

Компјутерска физика

Известување

Историја и филозофија на физиката

Известување

31.08.2021  12:00

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.