Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


07.10.2019  14:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Известување

Зонска теорија

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

26.09.2019  13:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

26.09.2019  09:00

Теориска механика

Известување

Методика на школско експериментирање 1

Известување

Методика на школско експериментирање 2

Известување

25.09.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241

Известување

25.09.2019  09:00

Програмски пакети во физика

Втор испитен рок

Известување

Статистичка физика

Втор испитен рок (устен испит)

Известување

24.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Устен испит

Известување

23.09.2019  11:00

Примена на компјутерите во физиката

Втор испитен рок

Известување

Вовед во програмирање

Втор испитен рок

Известување

Компјутерска физика

Втор испитен рок (практичен испит)

Известување

23.09.2019  09:00

Физика на нови материјали

Испит по Физика на нови материјали во втора декада

Известување

Компјутерска анализа на податоци

Втор испитен рок

Известување

20.09.2019  10:00

Нуклеарна физика

Писмен и усмен

Известување

20.09.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во втора декада

Известување

17.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Устен

Известување

Математичка физика 2

Устен

Известување

17.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

16.09.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

13.09.2019  12:00

Осцилации и бранови

Усмен дел

Известување

Атомска физика

Усмен дел

Известување

13.09.2019  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во втора декада

Известување

Осцилации и бранови

Писмен дел

Известување

Атомска физика

Писмен дел

Известување

12.09.2019  10:00

Биофизика

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

11.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Писмен

Известување

Математичка физика 2

Писмен

Известување

10.09.2019  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

06.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Устен

Известување

Математичка физика 2

Устен

Известување

06.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Устен испит

Известување

06.09.2019  09:00

Физика на нови материјали

Испит по Физика на нови материјали во прва декада

Известување

Методика на школско експериментирање 1

Известување

Методика на школско експериментирање 2

Известување

06.09.2019  00:00

Одбрани делови од математичка физика

Испитот се полага во еден од септемвриските термини за устен испит по МФ 1 и 2

Известување

05.09.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во прва декада

Известување

Теориска механика

Известување

04.09.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241

Известување

Нуклеарна физика

Писмен и усмен испит

Известување

03.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

03.09.2019  09:00

Програмски пакети во физика

Прв испитен рок

Известување

Статистичка физика

Прв испитен рок (устен испит)

Известување

02.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Писмен

Известување

Математичка физика 2

Писмен

Известување

02.09.2019  11:00

Примена на компјутерите во физиката

Прв испитен рок

Известување

Вовед во програмирање

Прв испитен рок

Известување

Компјутерска физика

Прв испитен рок (практичен испит)

Известување

02.09.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

02.09.2019  09:00

Компјутерска анализа на податоци

Прв испитен рок

Известување

30.08.2019  12:00

Осцилации и бранови

Usmen del

Известување

Атомска физика

Усмен дел

Известување

30.08.2019  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во прва декада

Известување

Осцилации и бранови

Pismen del

Известување

Атомска физика

Писмен дел

Известување

29.08.2019  10:00

Биофизика

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

26.06.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Усмен испит

Известување

26.06.2019  09:00

Методика на школско експериментирање 2

Известување

25.06.2019  10:05

Оптика

устен испит II декада

Известување

25.06.2019  10:00

Биофизика

Известување

Физика на човековото тело

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

Медицинска физика

Известување

Физика на медицински имиџинг техники

Известување

24.06.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

24.06.2019  10:15

Електромагнетизам

Известување

Електроника

Известување

24.06.2019  10:00

Нуклеарна физика

Прв испитен рок (просторија бр. 117)

Известување

21.06.2019  11:00

Математичка физика 1

Устен испит МФ 1 и 2

Известување

Математичка физика 2

Устен испит МФ 1 и 2

Известување

20.06.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во втора декада

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.