Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


24.01.2020  12:00

Осцилации и бранови

usmen del

Известување

Атомска физика

usmen del

Известување

24.01.2020  10:00

Осцилации и бранови

pismen del

Известување

Атомска физика

pismen del

Известување

23.01.2020  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Во истиот термин е и испитот од Школско експериментирање по физика 1 за студентите од двопредметните студии математика-физика.

Известување

23.01.2020  08:00

Механика

Писмен испит по Механика во прва декада

Известување

22.01.2020  10:00

Нуклеарна физика

Писмен и усмен испит, училница 117

Известување

22.01.2020  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Во истиот термин е и испитот по Школско експериментирање по физика 1 за студентите од двопредметните студии математика-физика.

Известување

21.01.2020  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

21.01.2020  11:30

Математичка физика 1

Устен испит прва декада

Известување

Математичка физика 2

Устен испит прва декада

Известување

15.01.2020  10:00

Теориска електродинамика со СТР

(ПРВА декада) Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241 со почеток во 10.00 часот

Известување

14.01.2020  11:30

Математичка физика 1

Писмен испит прва декада

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит прва декада

Известување

Одбрани делови од математичка физика

Испитот се полага во било кој од термините за устен испит по МФ

Известување

03.12.2019  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

07.10.2019  14:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Известување

Зонска теорија

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

26.09.2019  13:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

26.09.2019  09:00

Теориска механика

Известување

Методика на школско експериментирање 2

Известување

25.09.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241

Известување

24.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Устен испит

Известување

23.09.2019  09:00

Физика на нови материјали

Испит по Физика на нови материјали во втора декада

Известување

20.09.2019  10:00

Нуклеарна физика

Писмен и усмен

Известување

20.09.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во втора декада

Известување

17.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Устен

Известување

Математичка физика 2

Устен

Известување

17.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

16.09.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

13.09.2019  12:00

Осцилации и бранови

Усмен дел

Известување

Атомска физика

Усмен дел

Известување

13.09.2019  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во втора декада

Известување

Осцилации и бранови

Писмен дел

Известување

Атомска физика

Писмен дел

Известување

12.09.2019  10:00

Биофизика

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

11.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Писмен

Известување

Математичка физика 2

Писмен

Известување

10.09.2019  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

06.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Устен

Известување

Математичка физика 2

Устен

Известување

06.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Устен испит

Известување

06.09.2019  09:00

Физика на нови материјали

Испит по Физика на нови материјали во прва декада

Известување

Методика на школско експериментирање 1

Известување

Методика на школско експериментирање 2

Известување

06.09.2019  00:00

Одбрани делови од математичка физика

Испитот се полага во еден од септемвриските термини за устен испит по МФ 1 и 2

Известување

05.09.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во прва декада

Известување

Теориска механика

Известување

04.09.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241

Известување

Нуклеарна физика

Писмен и усмен испит

Известување

03.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

02.09.2019  11:30

Математичка физика 1

Писмен

Известување

Математичка физика 2

Писмен

Известување

02.09.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

30.08.2019  12:00

Осцилации и бранови

Usmen del

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.