Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


06.07.2020  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во третата декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

Известување

Осцилации и бранови

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Известување

Атомска физика

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Известување

02.07.2020  10:00

Вовед во програмирање

Практичен испит, по потреба во групи, (стандардно / онлајн)

Известување

01.07.2020  12:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот се одржува преку средствата за електронска комуникација (on-line)

Известување

30.06.2020  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

29.06.2020  10:00

Механика

Устен испит по Механика во втората декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

Известување

29.06.2020  11:30

Математичка физика 1

Писмен и Устен испит трета декада

Известување

Математичка физика 2

Писмен и Устен испит трета декада

Известување

26.06.2020  00:00

Статистичка физика

Устен испит по договор (онлајн / стандардно)

Известување

25.06.2020  10:00

Физика на нови материјали

Испит во втората декада. Испитот ќе се одржи во Лаб. бр. 10.

Известување

Компјутерска анализа на податоци

Целосен испит, по потреба во групи (стандардно / онлајн)

Известување

23.06.2020  10:00

Програмски пакети во физика

Практичен испит, по потреба во групи, (стандардно / онлајн)

Известување

23.06.2020  11:30

Математичка физика 1

Писмен и Устен испит втора декада

Известување

Математичка физика 2

Писмен и Устен испит втора декада

Известување

23.06.2020  00:00

Компјутерска физика

Практичен испит по договор (онлајн / стандардно)

Известување

22.06.2020  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во втората декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

Известување

Осцилации и бранови

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Известување

Атомска физика

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Известување

19.06.2020  11:30

Математичка физика 1

Устен испит прва декада

Известување

Математичка физика 2

Устен испит прва декада

Известување

18.06.2020  10:00

Вовед во програмирање

Практичен испит, по потреба во групи, (стандардно / онлајн)

Известување

17.06.2020  12:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот се одржува преку средствата за електронска комуникација (on-line)

Известување

16.06.2020  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

15.06.2020  10:00

Механика

Устен испит по Механика во првата декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

Известување

15.06.2020  11:30

Математичка физика 1

Писмен испит прва декада

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит прва декада

Известување

12.06.2020  00:00

Статистичка физика

Устен испит по договор (онлајн / стандардно)

Известување

11.06.2020  10:00

Физика на нови материјали

Испит во прва декада. Испитот ќе се одржи во Лаб. бр. 10.

Известување

Компјутерска анализа на податоци

Целосен испит, по потреба во групи (стандардно / онлајн)

Известување

09.06.2020  10:00

Програмски пакети во физика

Практичен испит, по потреба во групи, (стандардно / онлајн)

Известување

09.06.2020  00:00

Компјутерска физика

Практичен испит по договор (онлајн / стандардно)

Известување

08.06.2020  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во првата декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

Известување

Осцилации и бранови

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Известување

Атомска физика

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Известување

12.02.2020  09:00

Примена на компјутерите во физиката

Втор испитен рок

Известување

11.02.2020  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

07.02.2020  10:00

Осцилации и бранови

pismen del

Известување

07.02.2020  12:00

Осцилации и бранови

usmen del

Известување

07.02.2020  10:00

Атомска физика

pismen del

Известување

07.02.2020  12:00

Атомска физика

usmen del

Известување

07.02.2020  09:00

Физика на спортот

Известување

06.02.2020  11:30

Математичка физика 1

Устен испит втора декада

Известување

Математичка физика 2

Устен испит втора декада

Известување

06.02.2020  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Во истиот термин е и испитот од Школско експериментирање по физика 1 за студентите на двопредметни студии математика-физика.

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.