Втор циклус (мастер студии)

Медицинска физика

Последипломски студии по Медицинска физика на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по образование по физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Медицинска физика

Право на запишување на вториот циклус студии по медицинска физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по:- физика24- двопредметни студии математика-физика- технички науки.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: Вкупниот број предмети на студиската програма е 6. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 2 (33 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (17 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

2Ф29

Радијациона физика, дозиметрија и заштита од зрачење

3

1

2

5

2Ф30

Физика на медицински имиџинг техники

3

1

2

5

2Ф31

Физички методи и уреди во медицината

3

1

2

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Вкупно задолжителни

9

3

6

15

Вкупно изборни

15

Вкупно

30

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код Наслов на предметот

2Ф32 Медицинска физика

2Ф33 Физика на радиотерапија

2Ф34 Медицинска електроника

2Ф35 Обработка на дигитални информации

2Ф36 Ултразвук во медицината

2Ф37 Нуклеарни аналитички техники

Начин на избор на предмети: Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.


Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.