Материјали


 • Акустика и форензичка аудио анализа
 • Археоастрономија
 • Астрономија – посебни поглавја
 • Атомска физика
 • Балистика 1
 • Балистика 2
 • Биофизика
 • Вовед во извори на енергија
 • Вовед во метали и легури
 • Вовед во метрологија
 • Галактичка и екстрагалактичка астрономија
 • Дизајн на електронски уреди
 • Динамички симетрии во физика
 • Дозиметрија и заштита од зрачење
 • Електромагнетизам
 • Електроника
 • Електронска микроскопија
 • Зонска теорија
 • Ѕвездена астрономија
 • Ѕвездени атмосфери
 • Историја и филозофија на физиката
 • Историја на астрономија
 • Истрага на местото на злосторот 1
 • Истрага на местото на злосторот 2
 • Квантна механика
 • Квантна механика – многучестични системи
 • Компјутерска физика
 • Компјутерски системи
 • Компјутерски управувани мерења
 • Конверзија на сончева енергија
 • Математичка физика 1
 • Математичка физика 2
 • Медицинска електроника
 • Мерења во физиката
 • Методика на наставата по физика 1
 • Методика на наставата по физика 2
 • Методика на школско експериментирање 1
 • Методика на школско експериментирање 2
 • Механика
 • Механика на континуум
 • Микроелектроника
 • Молекуларна физика со термодинамика
 • Неинерцијални референтни системи и примена
 • Нуклеарна физика
 • Нумерички методи во физика
 • Обновливи извори на енергија
 • Обработка на дигитални информации
 • Одбрани делови од квантна механика
 • Одбрани делови од математичка физика
 • Оптика
 • Општа астрономија
 • Општа астрофизика
 • Основи на набљудувачка астрономија
 • Осцилации и бранови
 • Посебни поглавја од магнетски мерења
 • Посебни поглавја од топлински мерења
 • Посебни поглавја од физика на тврдо тело
 • Примена на компјутери во наставата по физика
 • Примена на компјутерите во физиката
 • Применета квантна механика
 • Програмски пакети во физика
 • Радијациона физика
 • Репетиториум по физика 1
 • Репетиториум по физика 2
 • Складирање на сончева енергија
 • Сложени термодинамички системи
 • Спектроскопија
 • Статистичка физика
 • Статистички и ИТ методи во форензика
 • Стохастички процеси во физика
 • Теориска електродинамика со СТР
 • Теориска механика
 • Ултразвук во медицината
 • Физика и заштита на природна средина
 • Физика на Земјата и атмосферата со екологија
 • Физика на информациони записи
 • Физика на медицински имиџинг техники
 • Физика на музика и музички инструменти
 • Физика на нови материјали
 • Физика на радиотерапија
 • Физика на сончево зрачење
 • Физика на спортот
 • Физика на тврдо тело
 • Физика на човековото тело
 • Физичка и квантна оптика
 • Форензичка криминалистика 1
 • Форензичка криминалистика 2
 • Форензичка слика и видео
 • Фотоволтаична конверзија
 • Хаотична динамика на дискретни системи

Следни испити

Февруари/Март
П В С Ч П С Н
19202122232425
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2018. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.