Редовен професор д-р Ирина Петреска

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.