Соопштенија

23 ноември 2021

Отворен ден на УКИМ - ПМФ


Natural Sciences | University of Arkansas

Почитувани,

Во рамките на ОТВОРЕНИОТ ДЕН НА УКИМ 2021, на 30.11.2021 година ќе се одржи централен настан од 10:00 до 12:30 ч, на кој, на сите интересенти за студирање на УКИМ ќе им се обрати Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски. Линк за приклучување:


Истиот ден, на 30.11.2021 година од 12:00 до 13:30 ч. преку платформата Microsoft Teams ќе се одржи електронска презентација  на студиските програми за прв циклус студии на Природно-математичкиот факултет пред идните студенти. 

План е настанот да се одвива по следниов редослед:
1. Настанот ќе го отворат Деканот на ПМФ и Продеканот за наставни и студенски прашања.

2. Презентацијата ќе ја водат раководителите на институтитеРедоследот е направен согласно редоследот на институтите по азбучен ред: биологија, географија, етнологија и антропологија, математика, физика и хемија.

3. По презентацијата ќе земе збор претседателот на ФСС Даниел Николовски кој накратко ќе го претстави Факултетското студенско собрание.

4. Ке следи претставување на студенти од институтите (еден или двајца кои тековнио студираат на прв циклус студии) кои ќе споделат  информации и искуства кои се придобивките за идните студенти доколку изберат да студираат на некоја од студиските програми на ПМФ. 

5. Во зависност од типот на поставените прашања, одговараат раководителите на институтите, раководителот на Одделението за студентски прашања и студентите.
6. Затварање на настанот.

05 ноември 2021

Соопштение за ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.

Се известуваат студентите, дека  ноемвриската  испитна сесија ќе се одвива во периодот од 22.11.2021 година до 03.12.2021 година.

             Право за полагање имаат студентите кои:  уредно го имаат запишано зимскиот семестар во уч. 2021/2022 година и уредно им е заверен летниот семестар од уч.2020/2021 година.

Студентите во ноемвриската испитна сесија ќе може да пријават и  полагаат најмногу 2 (два) испита  од летниот семестар од учебната 2020/2021 година.

         Задолжителното електронско пријавување на испитите во дополнителната испитна сесија ќе се одвива од  05.11.2021  до 02.12.2021 г. преку електронскиот “i-know” систем. 

             Студентот  покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) ако испитот се спроведува со физичко присуство.

            Доколку испитот се спроведува „on line“/ електронски,  пријавата за испит (хартија), студентот, дополнително ќе ја достави во термин, кој ќе биде објавен од  предметниот наставник.

         Одлука за ноемвриската испитна сесија


07 октомври 2021

МОЖНОСТ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НУКЛЕАРНА ФИЗИКА ПРИ ПОЛСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ, КРАКОВ, ПОЛСКА

Ве известуваме дека на Институтот за нуклеарна физика при Полската академија на науките во Краков, Полска, има отворен повик за студенти докторанди. Сите заинтересирани кандидати може да добијат повеќе информации на следниот линк:

https://inspirehep.net/jobs/1937612

Рокот за пријавување е до 15 октомври 2021 година.


29 септември 2021

ВАЖНО! СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ 

 

ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1.10.2021 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 11 ЧАСОТ ВО ГОЛЕМИОТ ФИЗИЧКИ АМФИТЕАТАР.

22 септември 2021

МОЖНОСТ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ТЕХНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ВИЕНА, АВСТРИЈА

Ве известуваме дека Техничкиот Универзитет во Виена во рамките на проектот "ENROL" (Marie Skłodowska-Curie COFUND doctoral programme) отвора повеќе места за студенти докторанди. Една од целите на проектот е да привлече студенти од земји, коишто не се членки на Европската унија. Сите заинтересирани кандидати може да добијат повеќе информации за проектот ENROL на следниот линк:

https://www.tuwien.at/en/enrol

Повикот се отвора на 1 ноември 2021 година, а аплицирањето ќе се врши преку порталот на ТУ Виена на линкот:

 https://tuwien.bewerberportal.at/Jobs


12 август 2021

ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ГЕОФИЗИКА И МЕТЕОРОЛОГИЈА

Погледнете ја презентацијата за областа метеорологија на овој линк.


23 јуни 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 2 ВО ТРЕТАТА (АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА - 2020/21

Полагањето на предметот Математичка анализа 2 (од 2 семестар) во августовско-септемвриската сесија 2021 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:  

            1. декада - 25.08 во 10:00 часот во математички амф 

            2. декада - 09.09 во 10:00 часот во математички амф 

              (на ист термин се полага писмен и усен дел).  

Освен што испитите треба да се уредно пријавени во iknow системот, студентите треба да го пријават приуството на испит по e-mail (abdullabuklla@hotmail.com), најдоцна два дена пред испитот. Ова е многу важно за да се знае, согласно протоколот, колку студенти ќе полагаат во конкретниот термин. Доколку тоа не го направат, нема да може во тој термин да полагаат. Испитите ќе траат најмногу 120 минути.  


25 мај 2021

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА ПОТПИСИ И ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТОТ СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

    Се известуваат студентите од Природно математички факултет дека реализацијата на предметот Спорт и здравје за летниот семестар 2021 добивањето потписи во индекс, пријава и iknow системот ќе биде на 27.05.2021 и 28.05.2021 година во спортската сала на машинскиот факултет од 9.00 часот. Ги молам координаторите на групите да ги соберат индексите и пријавите и истите ги достават на горе наведената локација. Сите останати студенти кои имаа било какви прашања во врска со наставата се добродојдени.

Со почит

д-р Ристо Стаменов


25 мај 2021

Термини за испити по предметите Психологија, Педагогија, Македонски јазик и странски јазици 

Термините за испити по предметите Психологија, Педагогија, Македонски јазик и странски јазици се објавени на веб страната на ПМФ - http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.432


25 мај 2021

МОЖНОСТ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ „ЈОЖЕФ ШТЕФАН“ - ЉУБЉАНА, СЛОВЕНИЈА

We are looking for a candidate for doctoral study and employment at the Electronic Ceramics Department (K5) at the Jožef Stefan Institute in the field of materials research with exotic electrical and magnetic properties, such as multi-caloric materials for new, environmentally friendly solid-state cooling systems. The work will include the preparation of materials and composite elements, structural characterization, and research of the physical properties of the prepared samples. Using special experimental methods the work will be held in the frame of our newly established Lab for materials – ULTRACOOL

http://www-k5.ijs.si/oprema/ultracool-laboratorij-financiran-iz-direktorjevega-sklada-2017/ 

The work will take place under the mentorship of Asst. Prof. Hana Uršič Nemevšek at the Electronic Ceramics Department. If you are interested in the above-mentioned research area and doctoral study, please contact: hana.ursic@ijs.si 


© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.